Wanneer je dit gebed vanuit je hart opzegt, verander je de wereld.

Moeder Aarde,
ik hou van je met heel mijn hart,
met heel mijn ziel,
met heel mijn wezen.

Moeder Aarde,
Ik ben jouw kind,
Jouw sjamaan,
Jouw dienaar.

Moeder Aarde,

Verlicht mijn levenspad

Opdat ik immer

In harmonie zou zijn met het Goddelijke niveau.

 

Moeder Aarde,

Ik zing voor jou,

Voor het minerale rijk,

Voor het planten rijk,

Voor mijn dieren broeders,

En ik zing en bid

Voor mijn mensen broeders,

Opdat ze de weg van hun hart zouden weer vinden,

Verzekerd van jouw welwillende moederliefde. 

 

Ik zing en bid,

Opdat het goddelijke Licht

Ieder wezen zou verlichten en bevrijden van angst.

Aho